"My Community"

“Benim Topluluğum”, otomatikleştirilmiş ve otantik bir öğrenme ortamı yaratarak tamamen örtülü öğrenmeyi amaçlayan çeşitli pedagojik düşünce ekollerinin sentezlendiği yenilikçi bir konsepttir.

Bu toplulukta katılımcılar, günlük aktiviteler ile çeşitli kurs ve atölye çalışmalarının entegre edildiği müfredatlar çerçevesinde öğreneceklerdir. Bu sayede öğrenme arka planda tutulurken, öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına hizmet eden pratik zihinsel ve fiziksel beceriler gibi diğer birçok boyut vurgulanacaktır. Dahası, katılımcılar ilerledikçe çok daha bilinçli, çözüm odaklı, problem çözebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen, çok sayıda kişisel, mesleki ve sosyal meseleyle başa çıkabilen bireyler olacaklardır.

Kısacası, bu öğretim konsepti öğrencilerin kişisel ve bilişsel yeteneklerini geliştirerek özgür düşünen, sorgulayan, problem çözen, toplumun aktif üyeleri olmalarını amaçlamaktadır.