Üyelik Sözleşmesi

GİRİŞ

www.mecpage.com internet sitemizi kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. İnternet sitemizi kullandığınızda aşağıda belirtilen sözleşme şartlarını kabul etmiş olursunuz. Sözleşme şartlarını kabul etmiyorsanız internet sitemize erişmeme ve kullanmama hakkına sahipsiniz. Kullanmaya başladı iseniz durdurmalısınız.

www.mecpage.com bu sözleşmede dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yapılan değişiklikler sözleşmenin internet sitesine eklenmesi ile birlikte yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden belli aralıklarla sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ki bu değişikliklerden haberdar olabilirsiniz . İnternet sitesine halihazırdaki erişiminiz veya halihazırdaki web sitesi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Telif Hakları ,Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet ile ilgili olarak;
www.mecpage.com internet sitesinin bütün hakları MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş.’ye aittir.
Kullanıcı, internet sitesinde bulunan ürünleri, hizmetleri, bunları tanımlayan metinleri, verileri, bilgileri her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel vesair imgeleri, videoları, dosyaları, web sitesi, yazılım kodlarını, html kodu ve diğer kodlar vs. ile , her türlü tasarımları, ikonları, katalogları ve veri listelerini kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, hangi amaçla olursa olsun işlemeyeceğini, kayıt altına almayacağını ve online ya da başka yöntemle başkalarıyla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
İnterner sitesinden yayımlanan içeriklerin tamamı (Yazılım, Hizmet, Ürün, Logo gibi ticari markalar, raporlar, resimler, veriler ve grafikler gibi), uluslar arası sözleşmeler ve ulusal ya da uluslar arası kanunlarla korunmaktadır.
Kullanıcı yukarıda belirtilen hususlara uymayarak, görmemezlikten gelerek MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş. ile rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
İnternet sitesinin tamamı ya da bir bölümü değiştirilerek, ekleme ya da çıkarma yapılarak hiçbir şekilde aynı ya da farklı bir biçimde kullanılamaz.
İnternet sitemizden alınan ve paylaşılmak istenen bilgiler ancak ©2021 mecpage.com un Tüm Hakları Saklıdır. ibaresi ile kullanılabilir. Eğer internet sitesinde yer alan üçüncü kişi veya kuruluşlara ait marka, hizmet, logo gibi uyarılar ve ayraçlar siteden alıntı yapılarak kullanılmak istenirse bu uyarı ve ayraçlar alıntı içinden çıkarılamaz, kaldırılamaz.
Üçüncü Parti Web Sitelere Yapılan Bağlantılar (Linkler) ile ilgili olarak;
www.mecpage.com internet sitesinde doğrudan ya da dolaylı olarak başka internet sitelerine bağlantı (link) verilebilir. Bağlantı verilen bu siteler MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş. tarafından işletilmiyor olabilir. Burada amaç bilgi vermek ya da reklam ve tanıtım yapmaktır, internet sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde mecpage.com’un hiçbir kontrolü yoktur. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve kişisel veriler gibi diğer politikalarını gözden geçirmenizi öneririz. Paylaşılan internet sitelerindeki sorumlu diğer şirketlerin gizlilik ve veri güvenliği politikalarından ve sitelerinde barındıkları uygulamalardan mecpage.com sorumlu değildir.
Kullanıcı ayrıca mecpage.com’un link verdiği bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bu yolla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
Kullanıcı Bilgileri ile ilgili olarak;
www.mecpage.com internet sitesinde, kullanıcıların dolduracakları bazı formlar vardır. Sizden her konuda gelebilecek talepleri ve rezervasyonları bu formlar aracılığı ile alabiliriz. Bu formların doldurulurken kullanıcılar uygunsuz dil (küfür, tehdit, tahrik, argo) ve kanuna aykırı ifadeler ve içerikler kullanamaz. Başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ek olarak bu formlar kopyalanarak kullanılamaz örnek olarak dahi kullanılamaz, yeniden oluşturulamaz. Kullanıcılarının bu formları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi ile ilgili olarak;
www.mecpage.com’un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın kullanım koşullarını değiştirme, ekleme yapma veya tamamen ya da kısmı olarak yenileme hakları saklıdır. İnternet sitesinde mevcut ve güncellenmiş versiyon yayınlanmış bulunmaktadır. İnternet sitelerinin kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

Haklar ve Sorumluluklar ile ilgili olarak;
www.mecpage.com internet sitesinde bulunan içerikler düzenli ve sık aralıklarla kontrol edilmektedir ve gerekli görüldüğünde güncelleştirilmektedir. Yine de web sitesinde bilgi ve fiyat hataları oluşmuş olabilir. Web sitesinin içerinde olabilecek bilgi ve fiyat hatalarından MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş. sorumlu değildir. Web sayfalarında değişiklik ve yenileme her an yapabilir. Yapılan değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir bilgi, fiyat, rezervasyon detayları ve genel olarak satış ile ilgili her durum hatalarından dolayı www.mecpage.com web sitesi ve bu sitenin tek sahibi MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş.’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
www.mecpage.com internet sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. İnternet sitesinin tüm hakları, MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş’ye aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

 1. Taraflar
  a) www.mecpage.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Barbaros Mh. Sarkaç Sk. No:1 Ağaoğlu My Prestige D:134 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş. (Bundan böyle MEC olarak anılacaktır).
  www.mecpage.com sitesinin bütün hakları MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş.’ye aittir.
  b) www.mecpage.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 2. Sözleşmenin Konusu
  İşbu Sözleşme’nin konusu MEC Eğitim Danışmanlık Turizm A.Ş’nin sahip olduğu internet sitesi www.mecpage.com dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  3.1. Üye, www.mecpage.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MEC’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  3.2. Üye, MEC tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MEC’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MEC ‘in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  3.3. Üye, www.mecpage.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  3.4. Üye, www.mecpage.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  3.5. www.mecpage.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MEC ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MEC, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  3.6. MEC, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.mecpage.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MEC’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MEC’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MEC’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  3.9. MEC’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MEC’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
  3.10. www.mecpage.com internet sitesi yazılım ve tasarımı MEC mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  3.11. MEC tarafından www.mecpage.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  3.12. MEC, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya MEC’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) MEC ve MEC web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  3.13. MEC web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye MEC web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  3.14. MEC, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya MEC web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  3.15. MEC, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  3.16. Taraflar, MEC ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  3.17. MEC, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylaması ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 4. Sözleşmenin Feshi
  İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya MEC tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MEC üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 5. İhtilaflarin Halli
  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 6. Yürürlük
  Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.